Brain Working Recursive Therapy® Terapija novog doba

Brain working recursive therapy®: Spektakularan tretman koji pruža trenutno olakšanje za probleme mentalnog zdrvlja.

Psiholog Terence Watts kaže da iako BWRT često opisivan kao brzi oporavak, pruža duboke i dugotrajne promene u ljudima.
Sa niskom stopom vraćanja simptoma i brzo delujućim dejstvom na mentalno zdravlje, BWRT® može biti nova bitna stvar u tretiranju depresije, anksioznosti i PTSD.

Sve veći broj ljudi iskusi depresiju, anksioznost i ostala psihološka stanja. U UK tokom 2019. Vlada se fokusirala na poboljšanje tretmana i podrške onima koji žive sa problemima mentalnog zdravlja.
Kontraindikacije antidepresiva često vode ljude da potraže alternativne tretmane za svoje probleme. Pogledajmo jedan od najsvežijih razvoja u tom polju – BWRT® čiji kreator tvrdi da ima potencijal revolucije u polju psihoterapije.

Šta je BWRT®?

BWRT® opisan od strane Terence Watts-a vodećeg terapeuta koji je razvio BWRT®, kao pristup podržan od strane nauke. BWRT® koristi prirodne psihološke procese u mozgu koji vode ka neželjenom ponašanju.

Zaustavljanjem i preusmeravnjem moždanih prirodnih reakcija na bilo traumatično ili nerazumljivo iskustvo, BWRT® može da spreči negativne simptome stanja kao što su depresija i anskioznost.
Ne koristi nikakve aparate, naprednutehnologiju niti medikamente, već jenostavno uključuje razgovor između pacijenta i terapeuta.
Watts veruje da pošto većina fizičkih problema su u korenu psihološke prirode, BWRT® može biti efikasan u suočavanju sa simtomima dijabetesa, multipleskleroze, i brojne autoimune bolesti.

Koliko je efikasna BWRT®?

Watts je primarno koristio hipnoterapiju u tretiranju mentalnih problema kada je 2011.počeo da razvija BWRT®.Kada je shvatio potencijal u psihoterapiji, odlučio je da svoju karijeru posveti isključivo naučnom pristupu – koji je uključio i otvaranje Terence Watts BWRT Instituta, baziranog u Londonu.
Watts kaže:‚‚Bio sam analitički terapetu 25 godina, i biti i duže u profesiji, pomoglo mi je da prepoznam kada je nešto spektakularno, a BWRT® je svakako to.
‚‚Garantujem vam da možete tražiti godinama i nećete naći nikoga ko će razumeti šta je to. I zbog toga sam jako uzbuđen, Prvi put sam predavao o BWRT® pre 6gdina i i dalje je uzbudljivo kao tog prvog puta‚‚.

Terence Watts creator of BWRT
Terence Watts, the founder of BWRT® (Credit: YouTube/BWRT®)

Pored toga što je efikasan u pomaganju ljudima sa širokim spektrom psiholoških problema – od depresije i anksioznosti do opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OCD) i fobija – Watts kaže da je BWRT® izuzetno brza metoda, često zahteva samo jednu sesiju da bi se rešila ova stanja.
Dodaje da je tretirao i ljude sa posttraumatskim stresnim poremećajem PTSP u Južnoj Africi – vojnici su se vratili na ratišta nakon jednog dana tretirani BWRT® umesto tronedeljnom normalno potrebnom vremenu za oporavak.

Iako BWRT®  često opisivan kao brzi oporavak, pruža duboke i dugotrajne promene u ljudima.
Watts kaže da je stopa recidiva nakon tretmana BWRT®-om vrlo niska, jer više od 99% pacijenata koji su na to dobro reagovali ne zahteva nikakve dalje seanse praćenja.
Dodaje: „Budući da je to tako naučno i deluje na strogu strukturu, retko kada neko počne da oseća simptome mentalnog zdravlja koji se vraćaju – nakon uspešne prve sesije – BWRT® terapeuti mogu da se vrate kroz protokol i tačno otkriju gde problem leži i zašto nije funkcionisalo. „

Kako se BWRT® upoređuje sa drugim metodama terapije?

Desentizacija i ponovna obrada očnih pokreta (EMDR) interaktivni je psihoterapijski tretman koji uključuje kod pacijenta prisećanje stresnih slika i iskustava kako bi se nosio sa stanjima kao što su PTSP i druge traume.
Watts kaže da ovakav metod je bolan i težak za pacijenta, jer to znači da moraju da se suoče direktno sa traumama.
BWRT® proces je daleko lakši za pacijenta i ne zahteva da pacijent sedi sa svojim bolom.

Kognitivno bihejvioralna terapija (CBT) je još jedna „terapija razgovorom“ koja može pomoći pacijentu da upravlja svojim problemima menjajući način na koji razmišljaju i ponašaju se.

Watts kaže da iako CBT bez sumnje deluje, on da dodaje CBT ima prilično visoku stopu recidiva – jedno od područja u kojima se BWRT® pokazao naročito efikasnim.

Kognitivno bihevijoralna terapija je vodeća psihološka terapija za tretiranje stanja mentalnog zdravlja kao što su depresija i anksioznost.

Tehnike emocionalne slobode (EFT) je oblik akupunkture koje pomoću vrhova prstiju stimulišu energetske tačake na telu i nudi lečenje fizičke i emocionalne boli i bolesti.
Watts kaže da EFT takođe deluje, ali je nekonvencionalan i često tera da se pacijenti osećaju nelagodno, dok je BWRT® mnogo bliži onome što bi ljudi smatrali uobičajenim sastankom ili razgovorom sa terapeutom. Watts dodaje da iako hipnoterapija – lečenje problema mentalnog zdravlja hipnozom – takođe može biti veoma efikasna, ne deluje kod svih.

‚‚Dok BWRT® ne deluje na svakoga, ipak deluje na raznorazni broj ljudi na koji hipnoterapija ne bi nikad delovala. „

On tvrdi da ‚‚Ne postoji terapija na svetu koja deluje na svaku osobu. „

Da li je BWRT® dostupna na NHS-u (National Health Service)?

BWRT® već koristi nekolicina NHS psihologa u Velikoj Britaniji da pomognu u lečenju različitih stanja, uključujući PTSP i depresiju. Studija iz 2017. godine od strane Agencije za zdravstveno istraživanje NHS takođe je navela da su „efikasnost i efikasnost koju izveštavaju terapeuti i pacijenti do sada jednoglasno pozitivni“.
Međutim, Watts se nada da će BWRT® u narednih nekoliko godina postati široko prihvaćen u zdravstvenoj službi koja se finansira od poreza. On dodaje: „Bio bih zadivljen ako se to ne bi koristilo šire u NHS-u u budućnosti – kad ljudi dobiju priliku da vide koliko je dubok i koliko dugotrajan efekat.
BWRT® treba da započne klinička ispitivanja 2020. godine – dug proces, ali onaj za koji se Watts nada da će njegova psihoterapijska metoda postati centralnija u lečenju problema mentalnog zdravlja u Velikoj Britaniji.

 S poštovanjem,

Jasmina Nikolić,

psihoterapijski savetnik pod supervizijom,BWRT® napredni registrovani praktičar, praktičar i zvanični trener Duboke Hipnoze,  kao i registrovani član The Terence Watts BWRT Institute.

*prevedeno sa NS-HEALTHCARE.COM

 

BWRT Srbija
BWRT psihoterapija nivo 2
Psychology fo Trauma Abuse
BWRT Srbija