NUDIM VAM PSIHOTERAPIJU, HIPNOTERAPIJU I DUBOKU HIPNOZU

Psihoterapeutske metode koje koristim su metode modernog doba. Dve od mnogih bih izdvojila kao bitne i najuspešnije:

 

BWRT® je psihoterapeutska metoda sa izuzetno visokom stopom uspešnosti. Zovu je još terapijom budućeg doba. To je potpuno jedinstven i nov model psihologije i psihopatologije koji se uklapa u trenutno razumevanje i rezultate istraživanja neuronauke.

WSN je takođe psihoterapeutska metoda zasnovana na parts terapiji odnosno delovi ličnosti.

 

Hipnoterapeutske metode koje koristim takođe imaju visoku stopu uspešnosti i brze promene kod klijenta. Izdvojila bih BB4B(rad sa autonomnim nervnim sistemom) i duboku hipnozu.

Duboka hipnoza je razgovor sa klijentovim podsvesnim delom uma, kao sa starim prijateljem. U klijentovom podsvesnom umu su svi odgovori i rešenja na probleme. U ovom dubokom stanju, stanju duboke hipnoze, fenomenalne stvari nastupaju… kao što su trenutna isceljenja i rešenja problema.

Hipnoterapija Nikolić

Vi zaslužujete da se osećate dobro.

*Napomena: Rezultati mogu varirati od osobe do osobe. Nikada ne postavljam dijagnozu, ne prepisujem lekove, samo pomažem da postignete ciljeve i želje koje se Vi sami sebi postavili.

S poštovanjem,

Jasmina Nikolić,
psihoterapeut pod supervizijom, hipnoterapeut, hipnoanalitičar, praktičar i zvanični trener Duboke Hipnoze, BWRT registrovani praktičar, osnivački član BBRS kao I registrovani praktičar BBRS (British BrainWorking Research Society).